Audyt RODO

W wielu przedsiębiorstwach funkcjonuje przekonanie, że przepisy RODO zostały wdrożone, a dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem. 
Dla ogólnego obrazu działania RODO w firmie mogą być pomocne poniższe pytania:
 • Czy Państwa firma wykonuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza ?
 • Czy w Państwa firmie zidentyfikowano podmioty zewnętrzne, z którymi podpisano lub należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ?
 • Czy Państwa pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych adekwatne do zakresu obowiązków ?
 • Czy w Państwa przedsiębiorstwie dokonano analizy ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych ?
 • Czy w Państwa przedsiębiorstwie wykonano ocenę skutków dla ochrony danych osobowych ?
 • Czy Państwa pracownicy posiadają dostęp do programów przetwarzających dane osobowe jedynie przez zalogowanie się przy użyciu identyfikatora oraz hasła ?
 • Czy w Państwa przedsiębiorstwie prowadzony jest rejestr incydentów ?
 • Czy Państwa strona posiada politykę prywatności oraz politykę cookies ?
 • Czy Inspektor Danych Osobowych (IOD) powołany przez Państwa firmę wykonuje swoje obowiązki w sposób nie powodujący konfliktu interesów ?
 • Kiedy ostatnio Państwa firma zweryfikowała bezpieczeństwo informacji i wykonała audyt zgodności stosowanych rozwiązań z RODO ?

Powyższe pytania mogą dać obraz ogólnego stosowania RODO w przedsiębiorstwie, lecz ważniejsze jest pytanie:

 • Czy Państwa firma skutecznie wdrożyła rozwiązania wynikające RODO i tym samym przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem ?


By pomóc udzielić państwu odpowiedzi na powyższe pytanie specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowy audyt RODO, obejmujący procesy przetwarzania danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie.
Audyt weryfikuje aktualny stan bezpieczeństwa informacji, a raport końcowy dostarczy Państwu wiedzy które obszary mogą wymagać poprawy.
Wykonujemy zadania z uwzględnieniem najlepszych praktyk wynikających m.in. 
z norm ISO/IEC 27001.

Napisz by otrzymać najlepszą ofertę audytu RODO

Co dobrze wiedzieć o Audycie RODO

Prezentujemy pytania, które często zadawane są przez naszych klientów. Należy pamiętać że audyty mogą różnić się od siebie w zależności od potrzeb klienta. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania audytu i jego zakresu do Państwa firmy.
Chętnie odpowiemy na inne Państwa pytania - Zapraszamy do kontaktu.

Czy podczas audytu poprawiają Państwo od razu dokumenty

Podczas audytu stwierdzamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami z zakresu ochrony danych osobowych. Audyt pozwala wykryć niezgodności oraz wskazać obszary, w których możliwa jest poprawa bezpieczeństwa. Podczas audytu nie wykonujemy poprawy dokumentacji, co jednak nie jest wykluczone po zakończeniu audytu.

Ile kosztuje audyt RODO ?

Ofertę przygotowujemy indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Cena audytu uzależniona jest od wielu czynników takich jak m.in. branża w której działa przedsiębiorstwo, charakter działalności, ilość zatrudnionych pracowników, ilość podmiotów zewnętrznych którym powierzono dane osobowe, znależności wynikające ze struktury przedsiębiorstwa (spółki zależne), środki służące przetwarzaniu danych osobowych, czy sam zakres audytu.

Ile trwa audyt RODO ?

Tak jak w punkcie drugim zależne jest to od wielu czynników. Część zadań wykonujemy w miejscu prowadzenia Państwa działaności, cześć zdalnie w naszym biurze. Termin audytu dostosujemy na Państwa potrzeb.

Czy podczas audytu udzielane są wskazówki i zalecenia ?

Podczas działań audytorskich na miejscu na bieżąco udzielamy zaleceń oraz wskazówek i chętnie odpowiadamy na pytania. Naszym celem nie jest przedstawienie raportu końcowego z niezgodnościami, a pomoc Państwu w uzyskaniu zgodności z przepisami RODO i dobrymi praktymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Czy po audycie otrzymamy zalecenia?

Audyt RODO kończymy raportem, który przedstawimy i omówimy na spotkaniu zamykającym.

Jak przygotować się do audytu RODO ?

Wszystkie informacje dotyczące audytu, przygotowania i jego przeprowadzenia omówimy wspólnie z Państwem przed jego rozpoczęciem.

Audyt RODO Wrocław

Przygotowujemy najlepszą ofertę audytu indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, oferujemy dojazd na terenie Wrocławia i okolic.