Obsługa BHP - P.POŻ. - RODO

Na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków związanych z BHP. Obowiązki pracodawcy wynikają bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Pracodawca musi zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników, stworzyć odpowiednie warunki w miejscu pracy, oceniać i monitorować ryzyko zawodowe, przestrzegać przepisów prawa praca, a także posiadać stosowne dokumenty, dzięki którym potwierdzi przestrzeganie przepisów prawa pracy. Kolejne obowiązki jakie mogą dotyczyć pracodawcy to przepisy P.POŻ. Obecne prawo dotyczące bezpieczeństwa pożarowego reguluje głównie uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 Sierpnia 1991 roku wraz z kilkudziesięcioma aktami prawnymi niższych rzędów. Nie rzadko zdarza się, że to pracodawcy są właścicielami obiektów budowlanych w których pracę wykonują zatrudnieni przez nich pracownicy, nakłada to na pracodawcach (będących administratorami budynku) dodatkowe obowiązki. Pracodawcy są także Administratorami Danych Osobowych w świetle przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) przetwarzają oni bowiem dane osobowe osób fizycznych aplikujących na stanowisko pracy w firmie, dane osobowe swoich pracowników (często także dane wrażliwe dotyczące np. stanu zdrowia) oraz dane klientów i kontrahentów. Pracodawcy posiadają więc obowiązki dotyczące BHP – Wynikające z Kodeksu Pracy, obowiązki dotyczące P.POŻ. – Wynikające z ustawy o ochronie P.POŻ, oraz obowiązki w stosunku do osób fizycznych, których dane przetwarzają, wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Usługi BHP - P.POŻ. - RODO

Proponujemy Państwu pełną obsługę w zakresie BHP, P.POŻ oraz Ochrony Danych Osobowych (RODO), oraz osobno w każdej z tych dziedzin. Swoją ofertę przygotowujemy indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorstwa m.in. z branż:
Administracji, gastronomii, biur projektowych, biur rachunkowych, budowlanej, produkcyjnej, handlowo – usługowej. Oprócz pełnego outsourcingu oferujemy także usługi indywidualne i mniejsze zlecenia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dopasujemy najlepszą ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Swoją ofertę kierujemy do klientów z Wrocławia, mamy także klientów z innych miejscowości takich jak: Kąty Wrocławskie, Oleśnica, Oława, Siechnice, Środa Śląska, Trzebnica i inne lezące na dolnym śląsku.

Outsourcing RODO

Pełna obsługa w zakresie zadań wynikających z RODO oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD)

Outsourcing BHP

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP i pełnienie zadań służby BHP wynkających z Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Outsourcing P.POŻ.

Obsługa w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego oraz pełnienne funkcji Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.